Такси за участие

Административна такса

Цена на услугата
Цена: €200,00
Административна такса: за всички класове, включена е в общата такса за участие, депозира се при регистрация, не се връща при отказване на състезателя.