Орга Тим

Вера Лагадова

/Главен съдия/

Лицензиран съдия към Европейската Мотоциклетна Федерация, Републикански съдия към Българската Федерация по Автомобилни Спортове.