Регистрация

Моля, попълнете и изпратете заявката в зависимост от категорията, в който смятате да участвате. За подробности погледнете класове участие.
Слад като попълните регистрационната форма горе, моля не забравяйте да платите административната такса.
Без платена административна такса регистрацията ви не е валидна.