Touring клас - програма и трасе

ПРЕФЕРЕНЦИАЛЕН СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ – 15 юни 2015
КРАЕН СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ – 01 септември 2015

6 септември
Записване и официално откриване в Охрид.

7 септември
Етап от Охрид до Pelister, National Park – 80-100 km.

8 септември
Етап от Охрид до курорт Mavrovo, бивак в Национален парк "Mavrovo" - около 100-120 km.

9 септември
Преход от Маврово, македония до Самоков, България – бивак до „Арена Хотел” – 320 км.

10 септември
Етап до Borovets ski resort с точка за наблюдение на състезанието - 40 km

11 септември
Етап до Национален park "Rila" - около 70-80 km.

12 септември
Награждаване и парти